Základní informace o výstavách

 

Zde bych vás ráda seznámila se základními informacemi o výstavách - jaké jsou typy výstav, jak se přihlásit na výstavu, jaké jsou na výstavách třídy a systém zadávání známek a titulů. Doporučuji také přečíst si Výstavní řád ze stránek Českomoravské kynologické únie.

 

Přihlášení na výstavu

Na výstavu se přihlásíte odesláním vyplněné přihlášky s kopií průkazu původu psa a kopií dokladu o zaplacení výstavního poplatku nejpozději v den tzv. uzávěrky přihlášky. Uzávěrky přihlášek končí většinou cca 1-2 měsíce před výstavou. Termíny uzávěrek bývají dva (u klubových výstav může být pouze jeden termín, u velkých mezinárodních výstav někdy bývají i tři), pozdější termíny bývají o něco dražší. Přesný datum uzávěrek se dozvíte v propozicích každé výstavy.

Nezapomínejte k přihlášce přiložit doklad o zaplacení - pokud možno jeho kopii, abyste originál měli u sebe v případě komplikací s přihláškou nebo platbou.
Seznam výstav v dané sezóně naleznete v kalendáři výstav nebo na stránkách ČMKU. Na některé výstavy se lze přihlásit i prostřednictvím webových stránek DOG office.

 

Rozdělení výstav

Výstavy mohou být jednodenní, dvoudenní i vícedenní. U dvoudenních výstav se plemena rozdělují podle příslušnosti dle FCI skupin. Výjimkou bývají výstavy typu DUO CACIB, DOUBLE CACIB, DUODANUBE, apod., kde se oba dny vystavují všechna plemena. Většinou se však v sobotu vystavují FCI skupiny I., III., IV., VI., VII., VIII., X. a neuznaná plemena, v neděli pak skupiny II., V., IX. Toto rozdělení též naleznete v propozicích.

 

Zde je základní rozdělení výstav. Uvedené tituly u výstav jsou taktéž jen ty základní, v rámci jednoho plemene - neuvádím tituly ze závěrečných soutěží.

 • Oblastní výstava – jednodenní výstava. Na této výstavě se zadávají tituly VTM (vítěz třídy mladých), VT (vítěz třídy) a OV (oblastní vítěz)
 • Krajská výstava – jednodenní výstava. Na této výstavě lze získat tituly VTM (vítěz třídy mladých), VT (vítěz třídy) a KV (krajský vítěz)
 • Speciální výstava – jednodenní výstava. Pořádají jí chovatelské kluby. Na této výstavě se zadávají tituly CAJC, BOJ, CAC, Res. CAC, Vítěz speciální výstavy, BOV, BOS, BOB
 • Klubová výstava – jednodenní výstava. Pořádají jí chovatelské kluby. Na této výstavě se zadávají tituly CAJC, BOJ, CAC, Res. CAC, Klubový vítěz, BOV, BOS, BOB
 • Národní výstava – dvoudenní výstava. Na této výstavě se zadávají tituly CAJC, BOJ, CAC, Res. CAC, CAC ČMKU, NV, BOV, BOS, BOB
 • Mezinárodní výstava – dvoudenní výstava. Na této výstavě lze získat tituly CAJC, BOJ, CAC, Res. CAC, CAC ČMKU, CACIB, Res. CACIB, BOV, BOS, BOB
 • Evropská výstava - Vícedenní výstava, která se koná jednou ročně, pokaždé v jiném státě Evropy. Na této výstavě lze získat tituly Evropská naděje, Evropský vítěz mladých, CAJC, BOJ, CAC, Res. CAC, CACIB, Res. CACIB, Evropský vítěz, Evropský vítěz veteránů, BOS, BOB
 • Světová výstava – Vícedenní výstava, která se koná jednou ročně, pokaždé v jiném státě. Na této výstavě lze získat tituly Světový vítěz mladých, CAJC, BOJ, CAC, CACIB, Res. CACIB, Světový vítěz, Světový vítěz veteránů, BOS, BOB
 • Cruft´s show – Nejprestižnější výstava světa, která se každoročně koná v anglickém Birminghamu. Je čtyřdenní a pro účast na ní musí váš pes získat kvalifikaci. Kvalifikaci lze dostat na kvalifikačních výstavách na Cruft´s show získáním titulu CAJC nebo CACIB. Pokud je ovšem váš pes interšampion, můžete se jí zúčastnit bez kvalifikace. Na této výstavě je zcela jiné rozdělení tříd, jiný systém zadávání titulů, jiné tituly a mnohonásobně vyšší obsazení než na kterékoliv jiné výstavě (pro představu: běžné obsazení všech psů z dvoudenní mezinárodní výstavy psů u nás je cca 3000 psů, na Cruft´s show bývá počet přihlášených psů okolo 20 000).

 

Výstavní třídy

Na výstavách jsou psi rozděleni podle plemen a pohlaví. Následně jsou rozděleni do tzv. tříd, kdy každá třída má svá kritéria, která musí být splněna, abyste psa mohli do dané třídy přihlásit.

 • Třída štěňat – pro psy a feny ve věku 4 – 6 měsíců (tituly se nezadávají).
 • Třída dorostu - pro psy a feny ve věku 6 - 9 měsíců (tituly se nezadávají).
  Ve třídách štěňat a dorostu ještě o nic moc nejde, hodnocení je Velmi nadějný (VN) nebo Nadějný (N), na uchovnění se tato ocenění ještě nepočítají, ale i tak je účast v těchto třídách dobrým tréninkem, štěňátka si zvykají na pohyb v kruhu, na výstavní ruch a na to, že se jich dotýká cizí člověk - rozhodčí. Na některých výstavách nejlepší štěňátka a dorostenci ještě mohou v závěrečných soutěžích soutěžit o Nejlepší štěně a dorost výstavy, kde se utkají s vítězi těchto tříd všech vystavovaných plemen.
 • Třída mladých – je pro psy a feny od 9 – 18 měsíců.
 • Mezitřída – je pro psy a feny od 15 – 24 měsíců. Mezitřída je vhodná pro mladé psy, kteří ještě nejsou tak vyspělí, nasvalení nebo nasrstění, jako jejich starší soupeři. Navíc v této třídě bývá často početně menší konkurence než ve třídě mladých či otevřené.
 • Třída otevřená – je pro psy a feny od 15 měsíců.
 • Třída pracovní – je pro psy a feny od 15 měsíců, kteří doloží tzv. malý certifikát o vykonané předepsané zkoušce z výkonu. Předepsané zkoušky z výkonu pro kolie jsou ZM, ZVV1, (ČKS MSKS), ZPOP 1 (KJ Brno), ZZZ, ZZP 1, ZVP 1, ZLP 1 a všechny záchranářské zkoušky dle MZŘ IPOR (SZBK ČR). S kolií je možné přihlásit se do pracovní třídy na národní či klubové/speciální výstavě.
 • Třída šampiónů - je pro psy a feny od 15 měsíců, kteří doloží potvrzení o přiznání šampionátu krásy (jediný Junior šampión neopravňuje ke vstupu do této třídy). Otevírána na mezinárodních výstavách.
 • Třída vítězů – pro psy a feny od 15 měsíců, kteří doloží potvrzení o přiznání titulu Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Národní vítěz nebo šampión členského státu FCI nebo státu, který FCI uznává. Otevírána na oblastních, krajských, národních, klubových a speciálních výstavách.
 • Třída čestná – pro psy a feny od 15. měsíců. Je přístupná pro psy a feny s uznaným mezinárodním, národním titulem šampióna či titulem Klubový vítěz, Národní vítěz nebo Vítěz speciální výstavy. Bez nároku na titul CAC. Zadává se známka a pořadí. Výborný 1 se nemůže účastnit soutěže o Vítěze plemene. Tato třída je určena zejména pro ty vystavovatele, kteří chtějí prezentovat psa, ale nemají ambice s ním soutěžit o nejvyšší tituly. Výstavní poplatek je v této třídě nižší.
 • Třída mimo konkurenci – pro psy a feny od 15. měsíců. V této třídě je možné vystavit psa bez nároku na klasifikaci a pořadí.
 • Třída veteránů – je pro psy a feny starší 8 let. Jde o skvělou šanci pro chovatele a majitele předvést, v jak skvělé kondici jsou jejich senioři, což může být výborná vizitka a reklama chovatele.

U všech tříd je rozhodující věk psa v den konání výstavy, nikoliv v den přihlášení na výstavu.

 

Ohodnocení na výstavách

Každý pes, pokud nebude z nějakého závažného důvodu vyloučen, obdrží tzv. posudkový list/posudek, kde bude uveden popis psa od rozhodčího a získané ohodnocení.

 

Ohodnocení:

 • VN – velmi nadějný - Zadává se ve třídě štěňat a dorostu jedincům, kteří vykazují správné proporce plemene (s ohledem na věk) a předpokládá se u nich, že vyrostou ve standardní dospělé jedince.
 • N – nadějný - Zadává se ve třídě štěňat nebo dorostu těm, kteří mají menší či větší odchylky od standardu (s ohledem na věk).
 • V – výborný - Zadává se ve všech třídách mimo třídy štěňat a dorostu psům, kteří nevykazují žádné nebo jen minimální odchylky od standardu jak po exteriérové stránce, tak i povahové.
 • VD – velmi dobrý - Zadává se ve všech třídách mimo třídy štěňat a dorostu psům, kteří ač na první pohled se mohou zdát bezchybní, mají i přesto zřetelné anatomické vady. Lze zadat i pořadí.
 • D – dobrý - Zadává se ve všech třídách mimo třídy štěňat a dorostu psům, kteří vykazují větší odchylky od standardu.
 • Dostatečný - Toto hodnocení obdrží jedinec, který má velmi mnoho odchylek od standardu, nevykazuje charakteristické znaky plemene nebo jehož kondice není dostačující.
 • Diskvalifikován - Toto ohodnocení musí být zadáno jedinci, který vykazuje vylučující vady dané standardem, je agresivní nebo v některém bodě zcela neodpovídá standardu (např. jiné zbarvení či struktura srsti). Diskvalifikovaní budou také psi vykazující abnormality varlat, anomálii čelisti nebo známky albinismu.
 • Nemůže být posouzen - Toto ohodnocení získají psi, kteří svým chováním v kruhu znemožňují rozhodčímu psa posoudit (např. pokud se pes nenechá osahat, prohlédnout zuby, zkontrolovat varlata nebo nepředvede žádoucí pohyb). To samé platí i v případě, kdy jsou na psovi patrné stopy po operaci, a rozhodčí má dostatečný důvod k předpokladu, že operace byla provedena za účelem odstranění exteriérové vady (např. klopení ucha nebo nesení ocasu).

 

Pořadí

V každé třídě se zadává také pořadí nejlepších čtyř jedinců. Jak jste již možná odtušili, přednostní místa připadnou jedincům, kteří obdrželi známků výborná. Pokud ve třídě nejsou čtyři výborní jedinci, pořadí je dokončeno nejlepšími jedinci se známkou velmi dobrá. Jedincům se známkou dobrá se pořadí nezadává. Pro příklad: v třídě otevřené je pět psů, tři z nich obdrží známku výborný a zbývající dva známku velmi dobrý. Pořadí pak tedy bude vypadat následovně: V1, V2, V3, VD4 a poslední pes bude mít pouze známku VD. Stejný systém platí i u tříd pro štěňata a dorost, kde se zadávají známky VN a N. Psi s oceněním výborný 1 a výborný 2 mohou získat i titul.

 

Tituly

Seznam všech titulů, které se na výstavách zadávají (na klubových a speciálních výstavách je možné setkat se i s dalšími tituly, jako je např. Nejlepší pes/fena, vítěz čestné třídy, apod.):

 • VTM – vítěz třídy mladých - Zadává se na krajských a oblastních výstavách jedincům, kteří obdrželi známku V1 ve třídě mladých.
 • VT – vítěz třídy - Zadává se na krajských a oblastních výstavách ve všech třídách mimo dorostence a mladé jedince. Získat jej mohou jedinci s oceněním V1.
 • KV – krajský vítěz - Zadává se na krajských výstavách, jde o nejlepšího psa a fenu v plemeni. Získat jej mohou jedinci s oceněním VT.
 • OV – oblastní vítěz - Zadává se na oblastních výstavách, jde o nejlepšího psa a fenu v plemeni. Získat jej mohou jedinci s oceněním VT.
 • CAJC – čekatel junioršampiona / Certificat D´ Aptitude Au Juniro Championat - Zadává se na mezinárodních, národních, klubových a speciálních výstavách ve třídě mladých. Získat jej mohou jedinci s oceněním V1.
 • BOJ – nejlepší mladý jedinec plemene / best of junior - Zadává se na mezinárodních, národních, klubových a speciálních výstavách. O titul bojují pes a fena, kteří obdrželi titul CAJC.
 • CAC – čekatel šampiona / Certificat D´ Aptitude Au Championat - Zadává se na mezinárodních, národních, klubových a speciálních výstavách v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní, vítězů a šampionů. Získat jej mohou jedinci s ohodnocením V1.
 • Res. CAC – reservní čekatel českého šampiona - Zadává se na mezinárodních, národních, klubových a speciálních výstavách v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní, vítězů a šampionů. Získat jej mohou jedinci s ohodnocením V2.
 • KV – klubový vítěz - Zadává se na klubových výstavách, jde o nejlepšího dospělého psa a fenu plemene. O titul bojují jedinci s oceněním V1, CAC
 • VSV – vítěz speciální výstavy - Zadává se na speciálních výstavách, jde o nejlepšího dospělého psa a fenu plemene. O titul bojují jedinci s oceněním V1, CAC
 • CACIB – čekatel mezinárodního šampiona / Certificat D´ Aptitude Au Championat Interna-tional De Beuté - Zadává se na mezinárodních výstavách. Jde o nejlepšího dospělého psa a fenu plemene. O titul bojují jedinci s oceněním V1, CAC.
 • Res. CACIB – reservní čekatel interšampiona - Zadává se na mezinárodních výstavách. Jde o druhého nejlepšího dospělého psa a fenu plemene. O titul bojují jedinci s oceněním V1, CAC a jeden V2, Res. CAC ze stejné třídy, kde byl udělen CACIB. Jedinec s titulem CACIB o tento titul již nebojuje.
 • NV – národní vítěz - Zadává se na národních výstavách. Jde o nejlepšího dospělého psa a fenu plemene. O titul bojují jedinci s oceněním V1, CAC.
 • CAC ČMKU - čekatel šampiona ČMKU - Zadává se psům s titulem CACIB a Národní vítěz.
 • BOB – nejlepší z plemene / best of breed - Zadává se na mezinárodních, národních, klubových a speciálních výstavách. O titul bojují pes a fena CACIB, BOV(případně V1 pes a fena) a BOJ (případně CAJC pes a fena).
 • BOS – nejlepší jedinec opačného pohlaví / best opposite sex - Poměrně nový titul, který se do nedávna zadával jen na některých výstavách. Jedná se o nejlepšího jedince opačného pohlaví, než je titul BOB. Vyhraje-li tedy titul BOB fena, BOS získá nejlepší pes. O titul bojují nejlepší dospělí jedinci (CACIB, NV, KV, VSV) a také BOJ a BOV. Pozor: v případě, že titul BOJ nebo BOV je udělen stejnému pohlaví jako titul BOB, tak do boje o BOS nastupuje CAJC a V1 ze třídy veteránů opačného pohlaví.
 • BOV – nejlepší veterán v plemeni / best of veteran - Zadává se na mezinárodních, národních, klubových a speciálních výstavách. O titul bojují pes a fena s oceněním V1 ze třídy veteránů.
 • BIG – nejlepší z FCI skupiny / best in group - Zadává se na mezinárodních a národních výstavách. O titul bojují všichni jedinci (plemena) s oceněním BOB v rámci dané FCI skupiny. Zadává se zde i pořadí prvních 3-5 jedinců.
 • BOD – nejlepší pes dne / best of day - Zadává se na mezinárodních a národních výstavách. O titul bojují všichni vítězové FCI skupin s titulem BIG 1. Jde o nejlepšího jedince výstavního dne – u vícedenních výstav.
 • BIS – nejlepší pes výstavy / best in show - Zadává se na všech výstavách. O titul bojují jedinci s titulem BIG 1. (nebo BOD na vícedenních výstavách) na mezinárodních a národních výstavách. Na klubových a speciálních výstavách bojují o BIS jedinci s titulem klubový vítěz či vítěz speciální výstavy a na krajských a oblastních výstavách vítězové FCI skupin.

Tituly VTM, VT, CAJC, CAC a Res. CAC nejsou nárokové a rozhodčí je nemusí zadat.

 

Níže uvádím nákres postupu zadávání titulů

 

Poznámky k obrázku:

1) tučně vyznačený text V1, CAC znamená, že tito jedinci vyhráli kromě CAC také titul CACIB. Díky tomu Res. CAC pes ze třídy otevřené a Res. CAC fena ze třídy šampionů bojují o titul Res. CACIB společně s jedinci s titulem V1, CAC, kteří neuspěli v boji o CACIB.

2) Barevně jsou rozlišeny tituly, které se zadávají v rámci pohlaví. O tituly mimo barevnou zónu bojují již obě pohlaví dohromady. Drobnou vyjímku tvoří titul BOS (Nejlepší z opačného pohlaví), jak již bylo vysvětleno v odstavci Tituly.

 

Autor: Lucie Dušková