Blechy

Asi nejznámějším a nejprotivnějším vnějším parazitem je blecha. Zbavit se blech je poměrně jednoduché, obtížnější už je jim předcházet.  Úspěšné zabránění zablešení psa, nutně vyžaduje znalost životního cyklu blechy. K přemnožení blech často dochází v létě, avšak ústřední topení v domech změnilo podmínky tak, že zde blechy mohou žít po celý rok. 

Pes napadený blechami se neustále drbe, škrábe a zahryzává se do kůže. Pes může reagovat na bleší kousnutí i alergicky.

Kontrolujte především oblast hlavy a pak podél páteře od kohoutku k ocasu. Červení, hnědí nebo i černí parazité měří od 1,5 až do 7 mm, navíc jsou skvěli skokani. Pokud nacházíte v srsti malé černé hromádky přilepené k chlupům, pak je to jasný důkaz, že vašeho psa blechy trápí. 

Nejúčinnější metodou kontroly blech je dvoufázový přístup.

a) zabít dospělé blechy

b) přerušit vývoj dospívající blechy

Bohužel neexistuje žádný jednoduchý přípravek, který by účinkoval ve všech stadiích životního cyklu blechy.

 

Stadia životního cyklu

Během svého života blecha prochází čtyřmi stadii: vajíčko, larva, kukla a dospělec. Dospělost je nejočividnější a nejvíce rozčilující stadium blešího životního cyklu a proto se pozornost soustředí právě na toto období. Ve skutečnosti dospělé blechy odpovídají jen 1% celé bleší populace a dalších 99% existuje ve stadiích před dospělostí, tzn. vajíčka, larvy a kukly. Tato stadia jsou pouhým okem sotva viditelná.

Životní cyklus blechy

Blechy kladou vajíčka na psovi, obvykle v množství 20-30 ks několikrát denně. Samice dospělé blechy se musí před kladením napít krve. Když klade poprvé, vajíčka přilnou k srsti psa, protože jsou ještě vlhká. Nicméně rychle oschnou a ze psa spadnou, zvlášť když se pes hýbe nebo se podrbe. Většina vyjíček vypadne na oblíbeném místě psa nebo na místě, kde tráví nejvíce času. Jakmile vajíčka ze psa spadnou na koberec nebo nábytek, během jednoho dne se z nich začnou líhnout larvy.

Larvy nejsou příliš pohyblivé, a tak se po dobu líhnutí pohnou jen o několik centimetrů. Nicméně mají sklon stahovat se ze světla a silného provozu - pod nábytkem, pod prahy a za dveřmi jsou obyklá místa, kde můžete najít kvanta larev blech. Larvy se živí mrtvým organickým materiálem včetně trusu dospělých blech, dokud nejsou schopné. V období 7 dnů se larva promění v kuklu. V kukle blecha prodělá změnu z larvy na dospělou blechu. To může trvat krátce jen několik dnů, ale dospělé blechy mohou zůstat ve stádiu kukly a čekat na vylíhnutí téměř 2 roky.

Kuklám dá podnět k líhnutí určité fyzické nutkání - začnou se líhnout, když cítí teplo z živočicha nebo zvýšení množství kysličníku uhličitého a chvění - oznamující, že na dosah je vhodný hostitel. Jakmile se vylíhne, dospělá blecha se musí během několika dní začít živit. Když si najde hostitele, dobrovolně jej neopustí. Vypuzena bude jen česáním nebo drbáním. Dospělá blecha vytrvá na hostiteli po celý svůj život bez potřeby se stěhovat.

Odblešování prostředí a psa

Při odblešování musí být na blechy proveden již zmíněný dvoufázový útok:

a) Nejprve je nutné očistit prostředí: 

To znamená koberce a nábytek, zvláště pelech psa a místa pod nábytkem. Byt by měl být ošetřen přípravkem ve spreji obsahujícím regulátor růstu hmyzu a insekticidem zabíjejícím dospělé blechy. Většina regulátorů je účinná na vajíčka a larvy, skutečně napodobuje hormony blechám vlastní a zastavuje vajíčka a larvy ve vývoji do dospělé blechy. Běžně neexistují přípravky použitelné k útoku na blechy ve stadiu kukly, takže na nově vylíhlé blechy musíte použít insekticid, který je zabije dříve, než si najdou hostitele. Většina regulátorů je účinná po mnoho měsíců, zatímco prostředky na zabíjení dospělých blech jsou účinné jen několik dní. Je dobré nejlprve vysát vše, co se chystáte nastříkat sprejem proti blechám. To podnítí co možná nejvíce kukel k přeměně v blechu. Vysavač by měl také být vystříkán přípravkem s regulátorem, aby se v něm nemohly líhnout vajíčka a larvy, které se sem dostanou.

b) aplikace insekticidu proti dospělým blechám na psa:

Zde si můžeme vybrat mezi obojkem, sprejem, spot-onem (roztok, který se nakape do kohoutku psa) nebo stravitelný insekticid, který zabije blechy, když se napijí krve psa. 

Klíšťata

Na světě existuje více než 850 druhů klíšťat. Pro psy žijící v Evropě, jsou nebezpečné následující druhy:

 • klíště obecné
 • hnědé klíště psí
 • piják lužní
 • piják stepní
 • klíšťák obecný

Jak se klíšťata vyvíjejí

Vývojová stadia klíštěte lze rozdělit na 4 stadia: vajíčko, larva, nympha a dospělec. Aby se larvy mohly vyvinout do dalších stadií, potřebuje klíště krevní výživu od svého hostitele. Hostiteli pro klíšťata jsou savci a také tažní ptáci.

Celkový vývoj může být ukončen během několika měsíců, ale může trvat i roky. Vše závisí na podmínkách hostitele, teplotě prostředí a vlhkosti vzduchu. Ideální teplotní prostředí pro klíště obecné je mezi 14°C a 23°C, ideální vlhkost vzduchu leží mezi 80% a 85%. Klíšťata začínají být aktivní již při teplotě půdy 5°C - 7°C a vlhkosti vzduchu nad 80%. Ve střední Evropě se s klíštaty - v závislosti na hostitelích - lze setkat od března do října.

 

Choroby přenášené klíšťaty

 • Lymská borelióza - infekční choroba způsobená bakterií Borrelia. Tyto bakterie využívají parazity jako jsou klíšťata, jako přenašeče, aby se dostaly do krve jejich hostitelů. Existuje vakcína proti Lymské borelióze, která chrání psa během 1 roku. Příznaky této nemoci, která se často objevuje během léta a podzimu, jsou nespecifické: náhlé zhoršení celkového zdravotního stavu, občas vysoké horečky, záněty jednoho nebo vícerých kloubů (otoky, střídavé kulhání, odmítání pohybu), malátnost, zvětšení mízních uzlin, akutní či chronické onemocnění ledvin, zvracení, hubnutí, bolesti. Epizody kulhání obvykle trvají jen několik dní. Dalšími projevy jsou neurologické a srdeční příznaky a celková malátnost. Pro nespecifické příznaky je stanovení diagnózy obtížné a často zpožděné.
 • Klíšťová encefalitida - virové onemocnění způsobené virem TBE. Přenáší se zakousnutím infikovaného klíštěte. Příznaky onemocnění jsou horečka, apatie, odmítání potravy a neurologické příznaky. U zhruba poloviny zvířat proběhne infekce skrytě.
 • Babesióza - infekční onemocnění způsobené parazity Babesie. Přenáší se při zakousnutí a napadá červené krvinky. Přenáší ji Piják lužní, který je rozšířený v oblasti Břeclavska a dále až k severu Moravy.
 • Anaplasmóza - infekční onemocnění způsobené bakteriemi rodu anaplasma.
 • Ehrichióza - infekční onemocnění způsobené bakterií skupiny Rickettsia. Nemoc je přenášena hnědým klíštětem.
 • Hepatozoonóza - infekční onemocnění způsobené jednobuněčným parazitem Hepatozoon canis. Je přenášeno klíštětem, avšak pes se může nakazit i pozřením klíštěte.

Jak správně odstranit klíště

 1. Použijte pinzetu k tomu určenou.
 2. Přiložte pinzetu co nejblíže ke kůži psa.
 3. Uchopte pinzetou klíště a jemně a rovně ho vytáhněte.
 4. Zkontrolujte, zda je celé a zda nezůstaly v kůži psa kusadla klíštěte.
 5. Vydezinfikujte ránu a pravidelně jí kontrolujte. Pokud v kruhu kůže kolem rány zarudne, může to znamenat, že je pes nakažen lymskou boreliozou.
 6. Pokud by se u Vašeho psa objevily zdravotní komplikace, jako je horečka nebo únava - nechte ho prohlédnout veterinářem.

Vytažené klíště nezapomeňte také zlikvidovat!

 

Antiparazitární přípravky

 • antiparazitární obojek - Obojek má většinou kombinovaný účinek jak na blechy, tak i na klíšťata. Dle výrobce je délka účinnosti různá, některé působí i 6 a více měsíců. Pro kolie není příliš vhodný, vzhledem k délce srsti a zacuchávání srsti v místě obojku. Je třeba myslet i na to, že při koupání i na výstavu je potřeba obojek sundat.
 • antiparazitika ve spreji - Sprej je vhodný především u hladkosrstých plemen. Sprej se většinou nesmí aplikovat bezprostředně po vykoupání zvířete a jeho účinnost je 1-2 měsíce. Je nutné sprejem ošetřit celé tělo zvířete včetně hlavy.
 • spot-on - Spot on je malé množství tekutiny v kapsli, tzv. kapka za krk, která se aplikuje mezi lopatky. Prostřednictvím kožního mazu je účinná látka zapravována do struktur kůže, odkud se postupně uvolňuje zpět na povrch. Cizopasníci jsou hubeni pouhým kontaktem s účinnou látkou. Nejnovější preparáty tohoto druhu působí na blechy i na vnitřní parazity a to včetně červů a ušního svrabu (např. Advocate Spot On Dogs,...)
 • perorální antiparazitika -  Antiparazitika podáváná ústy účinkují většinou 3 měsíce. Některá ale neúčinkují na klíšťata. Na našem trhu se nejčastěji setkáváme s produkty Comfortis, Trifexis, Bravecto, Nexgard.

Autor: Radka Korábečná

Zdroj: InterVet Deutschland, GmbH