Kryptorchismus

 

Kryptorchismus je vrozená genetická vada, která se dědí od obou rodičů. V důsledku poruchy genů je narušen sestup varlete do šourku a to zůstane zadržené buď v tříselném kanále, nebo přímo v dutině břišní, kde jejich vývoj začíná. 

Kryptorchismus je vývojová vada, při níž jedno nebo obě varlata plně nesestoupla do šourku.

U štěňátek samčího pohlaví je možné jemným palpačním vyšetřením nahmatat varlata od 5. týdne věku. V tomto období ještě mírně putují, ale do 10. týdne musí být sestouplé v šourku. Sestouplá varlata v šourku jsou pro každého psa důležité nejen kvůli výstavám a chovu, ale hlavně ze zdravotního hlediska. Pokud se nesestouplé varle nachází v dutině břišní, působí na něj vyšší teplota a následně dochází časem k jeho nádorovému bujení.

Nesestouplému varleti můžeme pomoci speciálními masážemi nebo hormonální terapií. Při neúspěchu těchto metod, je vhodná kastrace psa.

Jedinec, u kterého byli s úspěchem použity tyto nepřirozené způsoby na sestoupení varlat, nesmí být nikdy použitý v chovu!!!