Glaukom

 

Primární glaukom (zelený zákal) patří k dalším z dědičných očních onemocnění, u primárního glaukomu není příčinou vzniku žádné jiné onemocnění, nebo trauma (na rozdíl od sekundárního glaukomu). Při glaokomu dochází ke zvýšení nitroočního tlaku, který může těžce poškodit zrak (poškození zrakového nervu, vedoucí až k úplné slepotě) a často způsobuje postižeému jedinci velké bolesti. Glaokom je prakticky neléčitelný, často je jedinou možností, jak psovi pomoci od bolestí, vyjmutí oka (které je v té době stejně již nevidomé).

Vyšetření glaukomu se jmenuje gonioskopie, při tomto vyšetření se na oko přiloží speciální čočka, přes kterou může specialista oftalmolog zkontrolovat  iridokorneální úhel v oku. Gonioskopie není součástí běžného klinického vyšetření očí, automaticky jej provádí MVDr. Jiří Beránek, u ostatních veterinárních oftalmologů byste se vždy měli ujistit, že v rámci vyšetření provede i gonioskopii.

Výsledkem vyšetření je zjištění, že úhel mezi duhovkou a rohovkou je buď normální, nebo abnormální. Výsledek najdete často zapsaný takto: Goniodysgenesis - unaffected/affected (nepostižen/postižen), případně Glaucoma - unaffected/affected.  Ne u každého jedince s abnormálním úhlem se vyvine glaukom, mnoho z nich nemá žádné problémy se zrakem.

Postižení jedinci by měli být vyřazeni z chovu.

 

MVDr. Jana Gibová